Vill du åskådliggöra något med en animering eller en illustration? Enkelt, pedagogiskt och estetiskt tilltalande illustrerar jag till exempel diagram och kartor till tidningar och tidskrifter, symboler och ikoner till webbplatser, logotyper eller mer avancerade tekniska illustrationer för industrin, myndigheter eller till olika läromedel.

Jag föreläser även om nyhetsgrafik och utbildar i programmet Adobe Illustrator.

1991–93 Arbetade på Sundsvalls arkitektbyrå.
1994 Arbetade på Svenska Dagbladets tecknarredaktion.
1995– Startade eget som frilansillustratör.

Innehar F-skattsedel.

Art-O-Matic PoP Kommunikation
Bonnier Utbildning Posten
Cancerfonden Riksarkivet
Datateknik Riksdagsförvaltningen
Falck & Co Räddningsverket
FOI SCA
Forskning och Framsteg SE Idea
JTI Språktidningen
Jordbruksverket Sundsvalls arkitektbyrå
Kinnevik Sundsvalls kommun
Konkurrensverket Sveaskog
Metro Svenska Tecknare
Mittuniversitetet Svenskt Vatten
Månadens affärer Telia
Natur & Kultur Tidningen Chef
Naturvårdsverket Tidningen Skogen
Nordea Typisk Form designbyrå
Ny Teknik Utrikespolitiska Institutet